BAL007(1).jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63

SUPERB BALI PRIME BALI

3 วัน 2 คืน  (รหัส:BAL007)  J

เกาะบาหลี-วัดเบซากีย์-บาหลีสวิงค์ 

วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

อาหารครบ 6 มื้อ  ไม่มีอิสระ  

เริ่มต้นที่

9,999 บาท

BAL012(1).jpg

เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 63

มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า...

เที่ยวบาหลี 

4 วัน 3 คืน  (รหัส:BAL012)  AC

ชายหาดจิมบารัน   ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์  วัดบราตัน  นาข้าวขั้นบันได   

วัดเทมภัคสิริงค์   ตลาดปราบเซียน

ภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบาตูร์

ชมปุราเบซากิห์   วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์  วัดเลมปูยางค์  วิหารทานาต์ลอต

เริ่มต้นที่

13,900 บาท

BAL019.png

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี

เลสโกอุบัติรักข้ามขอบฟ้า

4 วัน 3 คืน  (รหัส:BAL019)  C

วานากิริฮิลล์  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วัดเม็งวี  วิหารทานาล็อท  ระบำคะชักหรือระบำลิง  วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  วิหารเลมปูยางค์  วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ

อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เริ่มต้นที่

12,999 บาท

BAL018.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี

เลสโกอุบัติรักเกาะสวรรค์

3 วัน 2 คืน  (รหัส:BAL018)  C

วานากิริฮิลล์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท

เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดอุลันดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท  ตลาดปราบเซียน  วิหารเทมภัคศิริงค์  สวนพระวิษณุ

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  

เริ่มต้นที่

10,999 บาท