MYS009.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 63

PRO MALAYSIA SINGAPORE

4 วัน 3 คืน  (รหัส:MYS009)  V

เก็นติ้งไฮแลนด์  ถ้ำบาตู   จาลันอาลอร์

จัตุรัสเมอร์เดก้า  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส

เมืองใหม่ปุตราจายา   มัสยิดปุตรา

มัสยิดเซลัท  ถนนคนเดินยองเกอร์

ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง 

 

เริ่มต้นที่

9,999 บาท

MYS007.jpg

เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 63

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND

3 วัน 2 คืน  (รหัส:MYS007)  A

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู  สุเหร่าสีน้ำเงิน | ตึกสุลต่านอับดุลซามัด | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตึกแฝดปิโตรนัส

 

เริ่มต้นที่

11,999 บาท