JAP042.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62

ธันวาพาพ่อเที่ยว HOKKAIDO WINTER

5 วัน 3 คืน  (รหัส:002)  B

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ  สวนสัตว์อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion  ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  เครื่องแก้วโอตารุโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ  ร้าน Duty Free ทำเนียบรัฐบาลเก่า

เริ่มต้นที่

27,888 บาท