EUR058.jpg

เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 62

KENYA ZIMBABWE BOTSWANA ZAMBIA

10 วัน 7 คืน  (รหัส:EUR058)  F

สัมผัสความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า จะได้สัมผัสกับ BIG FIVE  ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป ล่องเรือเหนือลาน้าแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่น้าโชเบ บอทสวานา

เริ่มต้นที่

172,900 บาท