DUB012.jpg

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

ดูไบ อาบูดาบี เลสโก อาหรับราตรี

6 วัน 3 คืน  (รหัส:DUB012)  C

ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารดูไบเฟรม

สุเหร่าจูไมร่า  พระราชวังท่านชีค  

อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ  ตลาดเมดินัทจูไมร่า  ห้างเอมิเรตส์มอลล์   นั่งรถไฟโมโนเรล

ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ   เฟอร์รารี่เวิลด์   สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี

เริ่มต้นที่

29,999 บาท

DUB010.png

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม

6 วัน 3 คืน  (รหัส:DUB010)  C

ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารดูไบเฟรม  สุเหร่าจูไมร่า  ตลาดเมดินัทจูไมร่า  ห้างเอมิเรตส์ มอลล์  นั่งรถไฟโมโนเรล  ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี  

ทาเนียบประธานาธิบดีแห่งเมืองอาบูดาบี

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ  ตลาดทอง

ตลาดเครื่องเทศ  

เริ่มต้นที่

31,999 บาท