CHN050.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63

เทียนสิน ปักกิ่ง สกี

ซุปตาร์..SNOW

4 วัน 3 คืน  (รหัส:CHN050)  D

กาแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก  เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD

เริ่มต้นที่

12,888 บาท