บริการจาก Bonstartravel

บริการทำวีซ่า

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

phoneicon.png
lineicon.png
fbicon.png
mailicon.png

ติดต่อ Bonstartravel

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

โทร 02-960-0077

Facebook : bonstartravel

Line@ : @bonstartravel

Email : bonstartravel@gmail.com

Copyright © 2019. Bonstartravel Co.,Ltd. All Rights Reserved.

IND010.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ

ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ชม CITY PALACE  อัคราฟอร์ท

สัมผัสประสบการณ์นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT

เริ่มต้นที่

15,900 บาท

มหัศจรรย์ INDIA

4 วัน 2 คืน  (รหัส:IND010)  AC

IND008(1).jpg

เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 62

นครสีชมพู  พระราชวังสายลม  AMBER FORT  ชมพระราชวังกลางน้ำ  พระราชวังหลวง  วัดพระพิฆเนศ  แชนด์ เบารี 

อัคราฟอร์ท  ทัชมาฮาล  ประตูเมืองอินเดีย

วัดลักษมีนารายัน  วัดอักชาร์มดัม  

เริ่มต้นที่

20,900 บาท

มหัศจรรย์ INDIA TAI MAHAL

5 วัน 3 คืน  (รหัส:IND008)  AC

IND009.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มกราคม 63

เขาคิชฌกูฏ  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  เมืองพาราณสี  สังเวชนียสถานสารนาถ  ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา   ชมพิธีคงคาอารตี  พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์  

เริ่มต้นที่

18,900 บาท

มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี

4 วัน 3 คืน  (รหัส:IND009)  AC

IND004.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มกราคม 63

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้าพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า 

เริ่มต้นที่

21,900 บาท

นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน

6 วัน 5 คืน  (รหัส:IND004)  A

IND006.png

เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 62 

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด   ฮาวามาฮาล   อัครา

ฟอร์ท   ทัชมาฮาล  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย   ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

เริ่มต้นที่

19,999 บาท

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 

เลสโกภารตะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:IND006)  C