บริการจาก Bonstartravel

บริการทำวีซ่า

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

phoneicon.png
lineicon.png
fbicon.png
mailicon.png

ติดต่อ Bonstartravel

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

โทร 02-960-0077

Facebook : bonstartravel

Line@ : @bonstartravel

Email : bonstartravel@gmail.com

Copyright © 2019. Bonstartravel Co.,Ltd. All Rights Reserved.

JAP101.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

ปราสาทสึรุงะ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

ทะเลสาบอินาวะชิโระ   ภูเขาซาโอะ

ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ  กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ  ชมปีศาจหิมะ  ซาโอะออนเซนสกีรีสอร์ท  ซากปราสาทเซนได  รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ  

เริ่มต้นที่

35,999 บาท

ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ

เลสโกเกล็ดหิมะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP101)  C

JAP100.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - เมษายน 63

ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าใหญ่สุมิโยชิไทฉะ  สะพานสุมิโยชิไทฉะ  สะพานนาคะบาชิ

ศาลาว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก

ลานสกีฟูจิเทน  ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน้าใสตลาดปลาซึกิจิ  

เริ่มต้นที่

27,777 บาท

OSAKA TAKAYAMA TOKYO

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP100)  SI

JAP093.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

เริ่มต้นที่

18,888 บาท

TOKYO FUJI FREEDAY

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP093)  D

JAP090.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 63

เมืองคาวาสึจ.ชิซุโอะกะ ชมดอกซากุระ

ภูเขาไฟฟูจิ  สนุกสนานลานสกี Fujiten

โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต  โตเกียวเมืองหลวง  ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ  อาบน้ำแร่ออนเซ็น  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

เริ่มต้นที่

24,888 บาท

KAWAZU SAKURA LOVER

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP090)  B

JAP087.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบูชาบู ต้นตารับ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

เริ่มต้นที่

28,999 บาท

PRO OSAKA TOKYO SUPER

SAVE

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP087)  V

JAP083.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี  ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า

แช่น้ำแร่ธรรมชาติ  ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

PRO TOKYO SKI WINTER

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP083)  V

JAP080.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

เป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทฮิเมจิ ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ เพลิดเพลิน ณ ลานสกี  หรือ นั่งกระเช้า ROKKOชมใบไม้เปลี่ยนสี แช่เท้าฟรี ณ อาริมะ ออนเซ็น ย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น 

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

PRO FESTIVAL OF LIGHT

OSAKA

4 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP080)  V

JAP070.jpg

เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 62

เขื่อนโฮเฮเคียว  ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิซึ่งเป็นสะพานสีแดงสด  

น้ำตกชิไรโตะโนะทาคิ  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด    พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว    โรงงานช็อกโกแลตที่หมู่บ้านอิชิยะ  มิตชุยเอาท์เล็ท   

เริ่มต้นที่

22,889 บาท

HOKKAIDO มงลงแน่!!

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP070)  O

JAP066.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62

สวนอิวายาโด  วัดจัคโคอิน  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ห้างฯอิออนจัสโก้  หุบเขาโครังเค  ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  

ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิหรือปราสาททอง  ศาลโทริอิ

เริ่มต้นที่

23,999 บาท

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

6 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP066)  C

JAP065.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

ศาลโทริอิ  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิหรือ ปราสาททอง  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ลิตเติ้ลเกียวโต  สะพานนาคะบาชิ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต  

เริ่มต้นที่

25,999 บาท

ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายา

ม่า เลสโกเพลินหิมะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP065)  C

JAP076.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

ปราสาทโอซาก้า  เทศกาลงานประดับไฟฤดูหนาว  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา

ทาคายาม่าจินยะหรือที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า  ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่  ออนเซ็น  ลานสกีกุโจวาคานซ์  ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ  

เริ่มต้นที่

25,888 บาท

OSAKA หน๊าว หนาว!!

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP076)  B

JAP045.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้าตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า

เริ่มต้นที่

26,888 บาท

OSAKA ซุปตาร์ใบไม้สีแดง กับ 

รักที่เบิกบาน

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP045)  D

JAP047.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกาเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้าตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

เริ่มต้นที่

28,888 บาท

OSAKA SHIRAKAWA ซุปตาร์

ยอดนักสืบ

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP047)  D

JAP073.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62

ชมความงามของปราสาทสึรุงะ  เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ

ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า

เริ่มต้นที่

28,888 บาท

IN SENDAI AUTUMN II

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP073)  D

JAP071.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ลานกิจกรรมหิมะ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   โนโบริเบทสึ

จิโกคุดานิหรือหุบเขานรก   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมีโชวะชินซัง  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร   อุทยานโมอาย  ตลาดซัปโปโรโจไง

เริ่มต้นที่

30,999 บาท

ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโกพาชมลมหนาว

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP071)  C

JAP079.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดังกินซันออนเซ็น ชมความงามของปราสาทสึรุงะ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ

เริ่มต้นที่

35,888 บาท

IN SENDAI WINTER SKI

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP079)  D

JAP102.png

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

วัดจูซนจิ  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์  ปราสาทสึรุงะ   หมู่บ้านโออุจิจูคุ   ทะเลสาบอินาวะชิโระ  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ  กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ  ชมปีศาจหิมะ  ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอร์ท  ซากปราสาทเซนได  

รูปปั้นไดแคนนอน  วัดโกไดโดะ

เริ่มต้นที่

39,999 บาท

ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ เลสโกไอซ์มอนเตอร์

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP102)  C

JAP094.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62

สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว เสาแดงกลางน้ำ 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ ของญี่ปุ่น   ช้อปสุดมันส์ Canal City
ศาลเจ้าริมหาด ประตูแห่งเทพเจ้า
ถ่ายรูป ชิคๆ ถนนกาแพงสีขาว
สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่เมืองต้นแบบ Eco Town

เริ่มต้นที่

39,999 บาท

PRO NEWYEAR SPECIAL

FUKUOKA CHUKOKU

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP094)  V

JAP092.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

หลวงพ่อโต หนึ่งในสามของญี่ปุ่น
สนุก ฝุดๆ หิมะ ขาวๆ นุ่มๆ
เช็คอิน ฟินๆ ซากุระงามๆ
สัมผัสวัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น
ช้อปเต็มอิ่มใจกลางกรุงโตเกียว

เริ่มต้นที่

21,999 บาท

PRO TOKYO

SNOW vs SAKURA

6 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP092)  V

JAP089.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี

วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  สวนโชวะคิเนน  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ย่านชินจุกุ

ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  น้ำตกเคง่อน   ห้างฯ อิออน จัสโก้

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP089)  C

JAP085.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63

เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko RokkoRokko Snow Land ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ
อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เริ่มต้นที่

19,999 บาท

PRO ROKKO SNOW OSAKA

4 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP085)  V

JAP082.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 

วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส  ห้างสรรพสินค้าอิออน  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทโอซาก้า  

ริงกุเอาท์เล็ท  

เริ่มต้นที่

24,899 บาท

OSAKA  หนาวนัก รักกันมั้ย?

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP082)  O

JAP077.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63

เยือนเกาะแมวเหมียว ขอพรเรื่องความรักที่เกาะมังกร  ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่1ใน3ของภูมิภาคคันโต  สนุกสนานลานสกี  ไหว้พระชมวิวพระใหญ่ไดบุทสึ

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ออนเซ็น  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

เริ่มต้นที่

19,888 บาท

KAWAII TOKYO

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP077)  B

JAP078.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63

เยือนเมืองมรดกโลก  ล่องเรือโจรสลัด

ศาลเจ้าฮาโกเน่  สนุกสนานลานสกี  

ไหว้พระชมวิวพระใหญ่ไดบุทสึ  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้าแร่ออนเซ็น  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี   

เริ่มต้นที่

23,888 บาท

OHHO!! NIKKO

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP078)  B

JAP069.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน

เริ่มต้นที่

25,888 บาท

TOKYO FUJI SKI ซุปตาร์ไอศกรีมมหาชน

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP069)  D

JAP056.jpg

เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 62

โตเกียวเมืองหลวง  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้าแร่ออนเซ็น  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

เริ่มต้นที่

22,888 บาท

โตเกียว ฟูจิ AUTUMN RED

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP056)  B

JAP046.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง

เริ่มต้นที่

28,888 บาท

OSAKA ซุปตาร์เซเลบริตี้ หิมะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP046)  D

JAP043.jpg

เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 62

จิโกคุดานิ- นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway โทยะ  ทะเลสาบโทยะ  จุดชมวิวไซโล 

ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโกะ  เครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ร้านดิวตี้ฟรี ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนสาธารณะโอโดริ

เริ่มต้นที่

24,888 บาท

HOKKAIDO AUTUMN LOVE

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP043)  B

JAP029.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมู่บ้านราเมน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

เริ่มต้นที่

23,888 บาท

HOKKAIDO ASAHIKAWA

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP029)  D

JAP061.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62

ถนนสายอิโระฮะซะกะ  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  

น้ำตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว   ศาลเจ้านิกโกโทโชกู  อิออน นาริตะ มอลล์  

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ 

ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

เริ่มต้นที่

29,999 บาท

TOKYO DELUXE

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP061)  O

JAP053.png

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ  ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ

ภูเขาไฟฟูจิ  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  ชมพิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM  

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ขอพรวัดอาซากุสะ   ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว  

เริ่มต้นที่

30,999 บาท

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ

เลสโกโตเกียวใบไม้หลากสี

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP053)  C

JAP075.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63

เปิดประสบการณ์ใหม่รอบเดียวเที่ยว 2 ภูมิภาคโทโฮคุ – ฮอกไกโด  เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน

เริ่มต้นที่

39,888 บาท

SENDAI SAPPORO รอบเกาะ

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP075)  D

JAP096.jpg

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่ อาราชิยาม่า-ฟูชิมิอินาริ-DUTY FREE-ซินไซบาชิ-โดทงโบริ-โกเบ-ภูเขาร๊อคโค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ROKKO SNOW PARK
โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ริงกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

เริ่มต้นที่

23,900 บาท

โอซาก้า โอเคนะก๊ะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP096)  HA

JAP095.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปรซิตี้  

เริ่มต้นที่

59,999 บาท

PRO TOKYO OSAKA

NEW YEAR

6 วัน 5 คืน  (รหัส:JAP095)  V

JAP091.jpg

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้าแข็ง ณ มอนเบทสึ สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

เริ่มต้นที่

29,888 บาท

HOKKAIDO MONBETSU

ซุปตาร์ ICE BREAKER

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP091)  D

JAP088.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน
เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ คันนาวะ
จุดชมวิวยอดเขาอะโสะ แบบ 360 องศา ไดคังโบ ชิมของอร่อยๆ และช้อปที่ศูนย์ช้อปปิ้งเมืองเก่า นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ยูโทคุ อินาริ ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

เริ่มต้นที่

19,999 บาท

PRO FUKUOKA NICE TO MEET U

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP088)  V

JAP084.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์   ภูเขาไฟฟูจิ

มหานครโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

เริ่มต้นที่

19,999 บาท

TOKYO FIRST IMPRESSION

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP084)  V

JAP081.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โกเบ ลานสกี Rokko Snow Park โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า JTC ดิวตี้ฟรี ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

เริ่มต้นที่

22,888 บาท

WINTER OSAKA หนาวจังเลย!

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP081)  B

JAP059.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

วัดอาซากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิ  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ   ทะเลสาบชูเซ็นจิ  น้าตกเคกอน  สะพานแดงชินเคียว  ศาลเจ้านิกโกโทโชกู  

เริ่มต้นที่

20,989 บาท

TOKYO DREAM DESTINATION

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP059)  O

JAP067.jpeg

เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 62

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ   ศาลโทริอิ  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิหรือปราสาททอง  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  

เริ่มต้นที่

23,999 บาท

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายา

ม่า เลสโกโอซาก้าเพลินสามสี

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP067)  C

JAP057.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ

เริ่มต้นที่

26,888 บาท

TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์

ซามูไร AUTUMN

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP057)  D

JAP058.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น  เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

เริ่มต้นที่

25,888 บาท

TOKYO FUJI KAWAGOE

ซุปตาร์อุโมงค์เมเปิ้ล

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP058)  D

JAP068.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน
เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช 
ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา

เริ่มต้นที่

29,888 บาท

OSAKA KANAZAWA NARA

ซุปตาร์สกีหิมะ

6 วัน 4 คืน  (รหัส:JAP068)  D

JAP042.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ  สวนสัตว์อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion  ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  เครื่องแก้วโอตารุโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ  ร้าน Duty Free ทำเนียบรัฐบาลเก่า

เริ่มต้นที่

27,888 บาท

HOKKAIDO WINTER

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP042)  B

JAP031.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

เริ่มต้นที่

23,888 บาท

HOKKAIDO ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP031)  D

JAP072.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ   ชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ   คานาซาว่าสเตชั่น  ปราสาทคานาซาว่า  

สวนเค็นโรคุเอ็น  ตลาดโอมิโจ   

เริ่มต้นที่

29,999 บาท

NAGOYA PREMIUM

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP072)  O

JAP074.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นที่

31,888 บาท

IN SENDAI II WINTER SKI

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP074)  D