JAP122.jpg

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 63

HELLO NAGOYA 

5 วัน 3 คืน  (รหัส:JAP122)  B

ทะเลสาบฮามานะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ

ศาลเจ้าฮาโกเน่  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ปราสาทมัตสึโมโต้   ่ห้างอิออนมอล์  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  วัดโอสุคันนอน  ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ 

เริ่มต้นที่

21,888 บาท