บริการจาก Bonstartravel

บริการทำวีซ่า

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

phoneicon.png
lineicon.png
fbicon.png
mailicon.png

ติดต่อ Bonstartravel

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

โทร 02-960-0077

Facebook : bonstartravel

Line@ : @bonstartravel

Email : bonstartravel@gmail.com

Copyright © 2019. Bonstartravel Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MMR034.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62

ไหว้พระพม่า  1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้นที่

2,992 บาท

MYANMAR วันเดียวก็เที่ยวได้

1 วัน  (รหัส:MMR034)  L

MMR036.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น
แจกฟรี!! ชุดอิ่มบุญ ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง เทพทันใจ

เริ่มต้นที่

11,900 บาท

MYANMAR อิ่มบุญ

3 วัน 2 คืน (รหัส:MMR036)  

MMR018.jpg

เดินทาง : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 62

เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน

เริ่มต้นที่

6,299 บาท

ย่างกุ้ง - สิเรียม พม่า

2 วัน 1 คืน (รหัส:MMR018)  W

MMR033.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

พระนอนตาหวาน : วัดหงาทัตจี : วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี : มหาวิชยเจดีย์ : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เจดีย์ซูเล :
เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์โบตาทาวน์ : เทพทันใจ : เทพกระซิบ : วัดพระหินอ่อน : ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

เริ่มต้นที่

8,900 บาท

พม่า ย่างกุ้ง อิ่มบุญ

ไหว้พระ 9 วัด

2 วัน 1 คืน  (รหัส:MMR033)  Z

MMR031.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มกราคม 63

ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลกริมทะเลสาบตองตามัน  สักการะ พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชมเจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง  พระราชวังมัณฑะเลย์

เริ่มต้นที่

10,900 บาท

มหัศจรรย์ พุกาม ดินแดนแห่งมรดกโลก

3 วัน 2 คืน  (รหัส:MMR031)  AC

crop-1552625237329.jpg

เดินทาง : เมษายน - ธันวาคม 62

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 

สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์  พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง  สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน

เริ่มต้นที่

12,999 บาท

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ

สกายน์

4 วัน 3 คืน  (รหัส:MMR007)  C

MMR027.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์

เริ่มต้นที่

2,999 บาท

PRO MYANMAR ไหว้พระ 5 วัด

1 วัน  (รหัส:MMR027)  V

MMR029.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

วัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)

เริ่มต้นที่

5,995 บาท

MYANMAR 5 STAR YANGON

2 วัน 1 คืน  (รหัส:MMR029)  L

MMR024.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา

ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี  ชมเจดีย์สุเล และนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ชมเจดีย์กาบาเอทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียรครอบเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มต้นที่

6,900 บาท

มหัศจรรย์...MYANMAR

2 วัน 1 คืน  (รหัส:MMR024)  AC

MMR032.png

เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 63

วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  ภูเขาไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน 

เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้นที่

8,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

สิเรียม

3 วัน 2 คืน  (รหัส:MMR032)  C

MMR030.jpg

เดินทาง : สิงหาคม 62 - มกราคม 63

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เริ่มต้นที่

11,900 บาท

มหัศจรรย์ MYANMAR บินหรูอยู่

5 ดาว

3 วัน 2 คืน  (รหัส:MMR030)  AC

MMR028.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มีนาคม 63

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยีหรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์
ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!

เริ่มต้นที่

3,999 บาท

PRO MYANMAR เที่ยวเต็มวัน

มหัศจรรย์

1 วัน  (รหัส:MMR028)  L

MMR035.png

เดินทาง : ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63

ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้า ขอพระจากพระอุปคุต ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น!!

เริ่มต้นที่

6,588 บาท

PRO MYANMAR ย่างกุ้ง

สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์

2 วัน 1 คืน  (รหัส:MMR035)  V

MMR026.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน
ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน อิ่มอร่อยกับ

บุปเฟต์ชาบู!! เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเริศ

เริ่มต้นที่

7,555 บาท

พม่า แรงศรัทธา

2 วัน 1 คืน  (รหัส:MMR026)  A

MMR021.jpg

เดินทาง : ตุลาคม 62 - มกราคม 63

พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา  พระธาตุอินทร์แขวน  วัดไจ้คะวาย  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตะทาวน์  

เทพทันใจ  เทพกระซิบ  

เริ่มต้นที่

9,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

เลสโกธรรมะสวัสดี

3 วัน 2 คืน (รหัส:MMR021)  C

MMR009.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 

สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน เต็มอิ่มจุใจบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้นที่

11,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

อินทร์แขวน

3 วัน 2 คืน  (รหัส:MMR009)  C