อยากไปเที่ยวแต่กลัวไวรัส..ทำยังไงดี??วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ” หรือ “ ไวรัสอู่ฮั่น ” หรือที่องค์การอนามัยโลกประกาศชื่อใหม่...ชื่อ “COVID-19” ย่อมาจาก Coronavirus disease that was discovered in 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอน ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้มากและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนต้องเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วยแล้วละก็ควรตระหนัก ป้องกันและรับมืออย่างรู้เท่าทัน วันนี้เราได้นำข้อมูลการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกล “ โคโรน่า ” มาฝากเพื่อนกันค่ะ1.เมื่ออยู่สนามบินหรืออยู่บนเครื่องบิน

ทางสนามบินมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนมีการสแกนหน้าผาและหูเพื่อวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ที่สนามบินทุกแห่งมีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆและมีแม่บ้านทำความสะอาดจุดที่มีคนสัมผัสบ่อยครั้งหรือสัมผัสอยู่ตลอดเวลา หากเพื่อนๆมีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในระยะนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการสัมผัสในจุดที่ไม่จำเป็น รักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัวและควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่สนามบินเพื่อลดความถี่ในการลุกจากที่นั่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสหากมีเชื้อ2.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะ เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ของใช้ส่วนตัวที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดมีมลภาวะหรือสถานที่คนหนาแน่น ไปสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะและหลากหลายเชื้อชาติ เพราะฉะนั้นใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและหากสัมผัสสิ่งใดควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอก่อนที่จะไปจับตา จับปากหรือจมูก และไม่ควรอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมีไข้ ไอ จาม เจ็บคอหรือมีน้ำมูก4.หลีกลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์

ให้หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย และควรหลักเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เนื้อสัตว์ไม่สุกดี5.รักษาสุขอนามัย

หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสกับตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น เวลารับประทานอาหารให้ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอื่นๆร่วมกันหรือปฏิบัติตามคำแนะนำ “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”ทุกครั้งอย่างเคร่งคัดและสุดท้ายควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับให้เพียงพอ6.กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

หลังเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไอหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะคะเพื่อนๆควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ของโรคผ่านประกาศหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะและควรดูแลป้องกันสุขภาพของตัวเอง หากต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ให้ปฏิบัติตาม 6 ข้อดังกล่าวได้เลยค่ะ และควรใส่หน้ากากอนามัย N95 ตลอดเวลาที่เดินทางออกไปนอกที่พัก ด้วยความเป็นห่วงจากเรา #bonstartravel #บอนสตาร์ทราเวล