บริการจาก Bonstartravel

บริการทำวีซ่า

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

phoneicon.png
lineicon.png
fbicon.png
mailicon.png

ติดต่อ Bonstartravel

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

โทร 02-960-0077

Facebook : bonstartravel

Line@ : @bonstartravel

Email : bonstartravel@gmail.com

Copyright © 2019. Bonstartravel Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TWN044.jpg

เดินทาง : มกราคม 63

พุทธอุทยานโฝกวงซาน  โดมแห่งแสง

ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ  อุทยานป่าแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟสายโบราณ  ชาอาลีซาน  ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า  ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง

เริ่มต้นที่

12,990 บาท

ไต้หวัน มหัศจรรย์ อาลีซาน

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN044)  

TWN034.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ชาบู สุกี้ หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

PRO TAIWAN ALISHAN

COUNTDOWN

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN034)  V

TWN025.jpg

เดินทาง : สิงหาคม 62 - มกราคม 63

ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

วัดพระถังซัมจั๋ง  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู  ช้อปปิ้งตลาด ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้นที่

9,999 บาท

ไต้หวัน เซลฟี่...ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

4 วัน 2 คืน  (รหัส:TWN025)  A

TWN030.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

ชมตึกไทเป 101  ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา  สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง

เริ่มต้นที่

11,900 บาท

มหัศจรรย์ TAIWAN 

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN030)  AC

TWN028.jpg

เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 62

ชมตึกไทเป 101  ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา  สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง

เริ่มต้นที่

13,900 บาท

มหัศจรรย์...อาลีซาน

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN028) AC

TWN019.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 62

 • นั่งรถไฟโบราณอารีซาน, ล่่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งสองตลาดดัง

 • วัดจงไถฉานซื่อ, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

เริ่มต้นที่

20,900 บาท

ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN019)  P

TWN010.jpg

เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 62

 เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก 

แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี

เริ่มต้นที่

24,999 บาท

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิฃจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

5 วัน 4 คืน  (รหัส:TWN010)  C

TWN022.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 62

 • เที่ยว 3 อุทยานไฮไลท์ของไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเหย่หลิ่ว

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อาบน้ำแร่

เริ่มต้นที่

26,900 บาท

ไต้หวันเกินคาด 3 อุทยานไฮไลท์ไต้หวัน

5 วัน 4 คืน  (รหัส:TWN022)  P

TWN042.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

PRO TAIWAN WONDERFUL

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN042)  V

TWN036.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้าแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

เริ่มต้นที่

14,888 บาท

PROMOTION TAIPEI

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN036)  A

TWN031.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 62

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมอุทยานธรณีเย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินีตลาดปลาไทเป

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101

เริ่มต้นที่

10,999 บาท

มหัศจรรย์ TAIPEI

 

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN031)  AC

TWN032.jpg

เดินทาง : กรกฎาคม 62 - มกราคม 63

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน  ตึกไทเป101  วัดหลงซาน  ช้อปปิ้งซีหมินติง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้นที่

11,999 บาท

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN032)  A

TWN016.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 62

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง สวนดอกไม้ไถจง ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป

เริ่มต้นที่

18,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN016)  Q

TWN017.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 62

 • อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานธรณีเหย่หลิ่ว, อาบน้ำแร่

 • ตึกไทเป 101, ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง

เริ่มต้นที่

22,900 บาท

ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN017)  P

TWN020.jpg

เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 62

 • ตึกจวี่กวง, อุโมงค์ไจ่ซาน, พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823

 • วัดโฝวกวงซัน, เจดีย์มังกรเสือ, ห้องน้ำชา 831, ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง

เริ่มต้นที่

25,900 บาท

ไต้หวันเกินคาด เกาะจินเหมิน บางระจันของไต้หวัน

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN020)  P

TWN035.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ  Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 เยี่ยมชมหมู่บ้าน ปีศาจ ซีโถว ถ่ายรูปแบบเก๋ๆเท่ไม่เหมือนใคร

เริ่มต้นที่

22,999 บาท

PRO TAIWAN BEAUTIFUL

COUNTDOWN

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN035)  V

TWN033.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - เมษายน 63

น้ำพุกลางเมือง  เขาอุทยานอาลีซาน

สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

หมู่บ้านสายรุ้ง  วัดกวนอู  ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เริ่มต้นที่

21,900 บาท

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน + เย๋หลิ่ว

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN033)  AC

TWN026.jpg

เดินทาง : กันยายน 62 - มกราคม 63

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

เริ่มต้นที่

11,888 บาท

HELLO TAIWAN

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN026)  B

TWN029.png

เดินทาง : พฤศจิกายน 62 - พฤษภาคม 63

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  

เริ่มต้นที่

12,878 บาท

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

เลสโกจุใจตัวพ่อ

5 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN029)  C

TWN009.jpg

เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 62

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เริ่มต้นที่

19,999 บาท

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 

ไทเป (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด)

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN009)  C

TWN018.jpg

เดินทาง : สิงหาคม 62 -มีนาคม 63

 • ไหว้พระ 8 วัด ในไทเป, วัดหลงซาน, วัดสิงเทียนกง, วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดขงจื้อ, วัดเทียนโฮ่ว, วัดชิงซาน, วัดกวนตู้

 • ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET

เริ่มต้นที่

23,900 บาท

ไต้หวันเสริมดวงที่สุดของความเชื่อเสริมดวงซะตา

4 วัน 3 คืน  (รหัส:TWN018)  P

TWN021.jpg

เดินทาง : สิงหาคม 62 - มีนาคม 63

 • ชิมอาหารมิชลินสามดาว, ดื่มด่ำร้านกาแฟแชมป์โลก, ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสไตล์ญี่ปุ่น

 • น้ำตกสือเฟิน, สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน, DIYเค้กพายสัปปะรด, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง

เริ่มต้นที่

26,900 บาท

ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์

3 วัน 2 คืน  (รหัส:TWN021)  P