TUR040.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ  ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

เริ่มต้นที่

27,900 บาท

มหัศจรรย์ TURKEY บินตรงสู่

อิสตันบูล

8 วัน 5 คืน  (รหัส:TUR040)  AC

TUR034.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

สุเหร่าสีน้ำเงิน  พระราชวังทอปกาปึ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส  นครใต้ดิน

เมืองเฮียราโพลิส  ปราสาทปุยฝ้าย

พระราชวังโดลมาบาเช่  

เริ่มต้นที่

51,900 บาท

PRO TURKEY NEW YEAR

2020

9 วัน 6 คืน  (รหัส:TUR034)  V

TUR022.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน

-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่ -ชานัคคาเล่-ทรอย-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่

เริ่มต้นที่

29,999 บาท

TURKEY ดินแดน 2 ทวีป

10 วัน 7 คืน  (รหัส:TUR022)  R

TUR021.png

เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 62

ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี

เริ่มต้นที่

34,900 บาท

ทัวร์ตุรกี GOOD MORNING TURKEY

8 วัน 6 คืน  (รหัส:TUR021)  E

TUR039.jpg

เดินทาง : มกราคม - เมษายน 63

สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

เริ่มต้นที่

49,900 บาท

GRAND TURKEY 

9 วัน 6 คืน  (รหัส:TUR039)  F

TUR033.png

เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 63

ชม 2 ม้าแห่งเมืองทรอย  ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เข้าชมสวนผลไม้ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน  ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช  ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

เริ่มต้นที่

24,900 บาท

OHO! TURKEY WINTER สุดคุ้ม

9 วัน 7 คืน  (รหัส:TUR033)  E

TUR017.png

เดินทาง : กรกฎาคม 62 - มีนาคม 63

ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโดลมาบาห์เช ชมดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 

เริ่มต้นที่

25,900 บาท

TURKEY ANATOLIA

9 วัน 7 คืน  (รหัส:TUR017)  E

TUR020.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย

เริ่มต้นที่

39,900 บาท

BELLY DANCE AND PISTACHIO ตุรกี

10 วัน 7 คืน  (รหัส:TUR020)  A

TUR038.jpg

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ | อิสตันบูล | คูซาดาสึ | ปามุคคาเล
คัปปาโดเกีย | สุเหร่าสีน้าเงิน | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือบอลฟอรัส

เริ่มต้นที่

35,888 บาท

ตุรกี WONDROUS TURKEY

8 วัน 5 คืน  (รหัส:TUR038)  A

TUR032.jpg

เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 62

เข้าชมสุสานอตาเติร์ก  เข้าชมเมืองใต้ดิน

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่

หุบเขาอุซิซาร์  ถ่ายรูปที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า   เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย   เข้าชมบ้านพระแม่มารี  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม

เริ่มต้นที่

29,999 บาท

ตุรกี เลสโกเหมันต์หรรษา

9 วัน 6 คืน  (รหัส:TUR032)  C

TUR024.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้นที่

30,999 บาท

HELLO TURKEY

9 วัน 6 คืน  (รหัส:TUR024)  W

TUR028.jpg

เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62

นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงามของ “ปำมุคคำเล่” มรดกโลกทำงธรรมชาติและวัฒนธรรม  นำท่ำน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

เริ่มต้นที่

31,900 บาท

GRAND TURKEY

10 วัน 7 คืน  (รหัส:TUR028)  F

บริการจาก Bonstartravel

บริการทำวีซ่า

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

phoneicon.png
lineicon.png
fbicon.png
mailicon.png

ติดต่อ Bonstartravel

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

โทร 02-960-0077

Facebook : bonstartravel

Line@ : @bonstartravel

Email : bonstartravel@gmail.com

Copyright © 2019. Bonstartravel Co.,Ltd. All Rights Reserved.