VTN069.jpg

เดินทาง : มกราคม - กรกฎาคม 63

มหัศจรรย์...ดาลัด

3 วัน 2 คืน  (รหัส:VTN069)  AC 

ชมน้ำตกดาลันลา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋  ชมโบสถ์โดเมนเดมารี  สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  

นั่งรถม้าชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ทะเลสาบซวนฮวาง  

เริ่มต้นที่

8,900 บาท

VTN064.jpg

เดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

3 วัน 2 คืน  (รหัส:VTN064)  

ล่องเรือนิงบิงห์  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ฮาลอง ไนท์ มาร์เก็ต และ ถนน 36 สาย  

ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง  นั่งเคเบิ้ลคาร์ และชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง  

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ   ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดเนินหยก

เริ่มต้นที่

9,888 บาท

VTN070.png

เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 63

PRO VIETNAM ดานัง ฮอยอัน

บานาฮิลล์

3 วัน 2 คืน  (รหัส:VTN070)  V 

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์
เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งคสามรัก คาร์ฟดราก้อน

เริ่มต้นที่

10,999 บาท

VTN068.jpg

เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 63

มหัศจรรย์ BA NA HILLS 

4 วัน 3 คืน  (รหัส:VTN068)  AC 

เที่ยวชมเมืองเว้พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน  ชมเจดีย์เทียนมู่และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุด

สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง

เริ่มต้นที่

13,900 บาท